Maximale zekerheid over kwaliteit en veiligheid

Prins Group wilt u graag maximale zekerheid bieden wat betreft kwaliteit en veiligheid. We zijn ISO 9001 en VCA* gecertificeerd en in het bezit van een CE-certificaat. Met deze certiciferingen waarborgen we de klanttevredenheid en een bieden wij een gestructureerde, kwalitatieve en veilige werkomgeving. 

Voor het waarborgen van de kwaliteit en de wet- en regelgeving omtrent veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet conform:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008 volgens internationaal kwaliteitsmanagementsysteem
  • VCA* 2008/5.1 volgens richtlijn VGM Checklist Aannemers en Europese normen

Aanvullend beschikken we over een CE-certificaat voor constructieve stalen en aluminium onderdelen, voor alle soorten van constructiewerk in de kassenbouw.

Een continue verbetercultuur zorgt ervoor dat Prins Group blijft voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, zowel van de klanten als van de organisatie zelf, en dat Prins Group werkt binnen de gestelde wet- en regelgeving.

Jaarlijks wordt Prins Group door een gecertificeerde instantie getoetst of er wordt voldaan aan de eisen van de gestelde normen. Het VCA*, ISO 9001 en CE-certificaat bevestigen waar Prins Group voor staat: professionaliteit, kwaliteit en veiligheid.

Tevens is Prins Group lid van: Koninklijke Metaal Unie, AVAG, Stichting Hortivation en WSL (Werkgroep Systeemleveranciers).